Pregunta:

Història clínica de dona que presenta esterilitat d’origen masculí (l’estudi només mostra un problema en la seua parella). La dona es sotmesa en cirurgia ambulatoria a captació d’òvuls.  Es somet l’òvul a fecundació in vitro i en altra sessió posterior, en quiròfan, es fa una transferència de l’embrió a l’úter per via vaginal sense anestèsia però en un quiròfan.

Primer episodi:

Codi de diagnòstic de  l’esterilitat d’origen masculí en la dona i de l’assistència per fer el procediment.

Codi de procediment de la captació d’òvuls (es realitza per punció i aspiració de l’ovari).

Segon episodi

Codi de diagnòstic de la dona que segueix estèril i que acut a cirurgia sense ingrés per a la transferència.

Codi de procediment de la transferència de l’embrió o embrions (ara per ara segons la legislació només dos).

Resposta:

EPISODI PRIMER

Diagnòstic principal:   628.8 Esterilidad femenina de otro origen especificado

Diagnóstic secundari: V26.8 Otra asistencia procreativa especificada

Procediment principal:  65.91 Aspiración de ovario

EPISODI SEGON

Diagnòstic principal:  628.8 Esterilidad femenina de otro origen especificado

Diagnòstic secundari: V26.8 Otra asistencia procreativa especificada

Procediment principal: 69.99 Otras operaciones sobre cuello uterino y útero

Comentaris als codis de procediments:

Captación de ovocitos o captación de folículos, que són les dues maneres amb què s’expressen els ginecòlegs no té entrada en l’alfabètic de la CIE-9-MC. Però consultat amb el Servei de Reproducció de l’hospital La Fe equival a una aspiració d’ovari (aspiración transvaginal de los folículos).

La transferència d’embrions no és el mateix que la inseminació artificial.(que sí que té un codi de procediment en la CIE-9-MC : 69.92). En la inseminació artificial es diposita semen en l’úter; en la transferència d’embrions es dipositen els embrions aconseguits per fertilització in vitro dins l’úter. La transferència d’embrions no té entrada en la CIE-9-MC, per això el codi a assignar-li és 69.99 Otras operaciones sobre cuello uterino y útero.